Snaga tima je svaki pojedini član. Snaga svakog člana je tim.