Partnerstvo koje je zapoceto prije vise od 18 godina sa kompanijom Hewlett Packard, nastavlja se i dalje.

 

hppartnership