Serviser je taj koji treba da ustanovi vrstu kvara i odluci da li je moguce kvar otkloniti na licu mjesta ili je potrebno isti odnijeti u servis radi opravke. Uglavnom, uspjesnost svih nasih intervencija je na visokom nivou.